Blog

podzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków to jeden z możliwych sposobów regulacji stosunków majątkowych między małżonkami. Opcja ta stanowi hybrydę pomiędzy rozdzielnością a wspólnością majątkową. W takim modelu każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem niezależnie, ale po rozwiązaniu wspólnoty majątkowej – czy to przez rozwód, czy śmierć jednego z małżonków – może dojść do wyrównania dorobków. To rozwiązanie jest wybierane przez pary, które chcą zachować niezależność finansową, jednocześnie dając sobie szansę na sprawiedliwe podzielenie majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa. Sprawdzonym notariuszem w Lublinie na Chopina jest Kancelaria Notarialna Agnieszka Kunecka, Marcin Jączek. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

intercyza

Intercyza, znana również jako umowa małżeńska, to dokument prawny regulujący kwestie majątkowe między małżonkami. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą lub chce zabezpieczyć swoje indywidualne aktywa. Zawarcie intercyzy ma na celu ustalenie, które elementy majątku pozostają własnością osobistą, a które wchodzą w skład majątku wspólnego. Będzie się to jednak wiązało z koniecznością sporządzenia aktu notarialnego. W Lublinie można to zrobić korzystając z pomocy Kancelarii Notarialnej Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączeka. Przekonajmy się, jak wygląda to w praktyce.

biuro notariusza

Załatwienie wielu formalności będzie o wiele sprawniejsze i prostsze, jeżeli, zamiast decydować się na drogę sądową czy zdawać się na samodzielne spisywanie umowy wybierzemy skorzystanie z pomocy notariusza. W ramach dokonywanych przez niego czynności można m.in. otrzymać różne niezbędne poświadczenia, ustalić wysokość świadczenia alimentacyjnego, spisać testament, dokonać darowizny czy sporządzić umowę w formie aktu notarialnego. W Lublinie wsparcie w tym zakresie zapewnia Kancelaria Notarialna Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Wśród dostępnych czynności notarialnych znajdują się także opcje, które są mniej znane i wykorzystywanie nieco rzadziej. Dobrym przykładem jest tu choćby depozyt notarialny. Przyjrzyjmy mu się nieco bliżej i sprawdźmy, kiedy może być użyteczny.

prawnik

Załatwienie spraw spadkowych wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności wymaganych przy dziedziczeniu. Choć w większości przypadków potencjalni spadkobiercy udają się w tym celu do sądu, w wielu sytuacjach lepszym rozwiązaniem okaże się wizyta w kancelarii notarialnej. W Lublinie pomocą w tym zakresie służy kancelaria Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy się, dlaczego będzie to korzystne.

dokument sprzedaży nieruchomości

Nieruchomości to nie tylko całe budynki – domy mieszkalne czy obiekty użytkowe – ale również wydzielone z nich lokale oraz grunty – działki rolne, leśne, rekreacyjne, a także przeznaczone pod budownictwo bądź użytkowanie biznesowe. Ponieważ są one zwykle stosunkowo cenne pod względem materialnym, a sposób ich wykorzystywania ma duże znaczenie dla wartości, jaką mogą przedstawiać, wszystkie zmiany dotyczące ich własności wymagają wizyty w kancelarii notarialnej. W Lublinie sprawy tego rodzaju można szybko i łatwo załatwić, korzystając z pomocy Kancelarii Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy cię, czy zawsze będzie to konieczne i sprawdźmy dlaczego.

pióro

Wykonanie czynności prawnej wymaga dopełnienia wszystkich związanych z jej przebiegiem formalności. Zwykle wiąże się z koniecznością odpowiedniego potwierdzenia woli jej dokonania i w efekcie wywołania pożądanego przez uczestnika skutku prawnego np. zaciągnięcia zobowiązania. Powszechnie akceptowalną formą wyrażenia swojej zgody jest ustne potwierdzenie danego faktu albo przy wyborze formy pisemnej złożenie własnoręcznego podpisu. W niektórych przypadkach może się to jednak okazać z różnych powodów niemożliwe. W takich sytuacjach można jednak skorzystać z opcji sporządzania poświadczenia notarialnego. W Lublinie w tym celu warto odwiedzić kancelarię Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączeka. Przekonajmy się, na czym polega uzyskanie poświadczenia podpisu.

stempel

Zawód notariusza powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego przez właściwe przeprowadzanie czynności notarialnych. Istnieje wiele sytuacji, w których należy skorzystać z pomocy kancelarii notarialnej. W Lublinie sprawy związane z dokonaniem niezbędnych czynności można zlecić Kancelarii Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy się, jakie są wymagania wobec osób, które chcą zostać notariuszem.

mężczyzna w garniturze

Skorzystanie z możliwości przekazania darowizny jest popularne zarówno między osobami, które łączy bliskie pokrewieństwo, jak i w przypadku chęci wspomożenia działalności osób prawnych np. fundacji. Prawidłowe dokonanie darowizny oznacza jednak konieczność zadbania o dopełnienie formalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie to wymagało odwiedzenia kancelarii notarialnej. W Lublinie sprawy związane z darowiznami można załatwić w Kancelarii Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o zawieraniu umowy darowizny.