Blog

prawnik

Załatwienie spraw spadkowych wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności wymaganych przy dziedziczeniu. Choć w większości przypadków potencjalni spadkobiercy udają się w tym celu do sądu, w wielu sytuacjach lepszym rozwiązaniem okaże się wizyta w kancelarii notarialnej. W Lublinie pomocą w tym zakresie służy kancelaria Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy się, dlaczego będzie to korzystne.

dokument sprzedaży nieruchomości

Nieruchomości to nie tylko całe budynki – domy mieszkalne czy obiekty użytkowe – ale również wydzielone z nich lokale oraz grunty – działki rolne, leśne, rekreacyjne, a także przeznaczone pod budownictwo bądź użytkowanie biznesowe. Ponieważ są one zwykle stosunkowo cenne pod względem materialnym, a sposób ich wykorzystywania ma duże znaczenie dla wartości, jaką mogą przedstawiać, wszystkie zmiany dotyczące ich własności wymagają wizyty w kancelarii notarialnej. W Lublinie sprawy tego rodzaju można szybko i łatwo załatwić, korzystając z pomocy Kancelarii Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy cię, czy zawsze będzie to konieczne i sprawdźmy dlaczego.

pióro

Wykonanie czynności prawnej wymaga dopełnienia wszystkich związanych z jej przebiegiem formalności. Zwykle wiąże się z koniecznością odpowiedniego potwierdzenia woli jej dokonania i w efekcie wywołania pożądanego przez uczestnika skutku prawnego np. zaciągnięcia zobowiązania. Powszechnie akceptowalną formą wyrażenia swojej zgody jest ustne potwierdzenie danego faktu albo przy wyborze formy pisemnej złożenie własnoręcznego podpisu. W niektórych przypadkach może się to jednak okazać z różnych powodów niemożliwe. W takich sytuacjach można jednak skorzystać z opcji sporządzania poświadczenia notarialnego. W Lublinie w tym celu warto odwiedzić kancelarię Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączeka. Przekonajmy się, na czym polega uzyskanie poświadczenia podpisu.

stempel

Zawód notariusza powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego przez właściwe przeprowadzanie czynności notarialnych. Istnieje wiele sytuacji, w których należy skorzystać z pomocy kancelarii notarialnej. W Lublinie sprawy związane z dokonaniem niezbędnych czynności można zlecić Kancelarii Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy się, jakie są wymagania wobec osób, które chcą zostać notariuszem.

mężczyzna w garniturze

Skorzystanie z możliwości przekazania darowizny jest popularne zarówno między osobami, które łączy bliskie pokrewieństwo, jak i w przypadku chęci wspomożenia działalności osób prawnych np. fundacji. Prawidłowe dokonanie darowizny oznacza jednak konieczność zadbania o dopełnienie formalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie to wymagało odwiedzenia kancelarii notarialnej. W Lublinie sprawy związane z darowiznami można załatwić w Kancelarii Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o zawieraniu umowy darowizny.

ostatnia wola

Cały majątek zgromadzony przez osobę zmarłą za życia z chwilą jej śmierci przechodzi na własność jej spadkobierców. Zasady dziedziczenia są ściśle opisane w Kodeksie cywilnym i stanowią, że może się ono odbywać „ustawowo”, czyli wedle pokrewieństwa lub na podstawie testamentu. Przy dziedziczeniu testamentowym spadkodawca nie ma wpływu na to, kto otrzyma udział w masie spadkowej, ponieważ przypada ona najbliższym krewnym w proporcjach ustalonych w przepisach. Reguły te można zmienić, decydując się na sporządzenie testamentu. W Lublinie można to uczynić w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączeka. Przekonajmy się, jak to wygląda i sprawdźmy, co daje.

baner kancelarii

Kancelaria notarialna jest miejscem, gdzie można załatwić wiele spraw związanych z różnymi obszarami życia. Wynika to z faktu, że notariusz zajmuje szczególne miejsce w naszym systemie prawnym i będąc osobą zaufania publicznego, stoi na straży pewności obrotu prawnego, potwierdzając dokonywanie istotnych czynności prawnych przez m.in. wydawanie poświadczeń czy spisywanie aktów notarialnych. W Lublinie usługi notarialne świadczy Kancelaria Notarialna Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączeka. Przekonajmy się, co wchodzi w zakres czynności notarialnych.