Jak i kiedy zawrzeć tzw. intercyzę?

Intercyza, znana również jako umowa małżeńska, to dokument prawny regulujący kwestie majątkowe między małżonkami. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą lub chce zabezpieczyć swoje indywidualne aktywa. Zawarcie intercyzy ma na celu ustalenie, które elementy majątku pozostają własnością osobistą, a które wchodzą w skład majątku wspólnego. Będzie się to jednak wiązało z koniecznością sporządzenia aktu notarialnego. W Lublinie można to zrobić korzystając z pomocy Kancelarii Notarialnej Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączeka. Przekonajmy się, jak wygląda to w praktyce.

Kiedy można zawrzeć intercyzę?

Intercyzę można zawrzeć zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w jego trakcie. Najlepszym momentem jest okres przed ślubem, gdyż umożliwia to jasne określenie zasad przed powstaniem wspólnoty majątkowej. Zawarcie intercyzy w trakcie małżeństwa jest również możliwe i może służyć np. zabezpieczeniu majątku w przypadku podejmowania przez jednego z małżonków ryzykownej działalności gospodarczej, ale wymaga zgody obu stron oraz może wiązać się z koniecznością dokonania pewnych zmian w stanie prawnym już nabytego majątku.

Jak zawrzeć intercyzę?

Zawarcie intercyzy wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie muszą zgłosić się do notariusza z odpowiednimi dokumentami – dowodami osobistymi oraz, w przypadku istniejącego majątku, dokumentami potwierdzającymi jego status prawny. Notariusz przygotowuje akt intercyzy, uwzględniając ustalenia i życzenia stron, które dotyczą zarządzania majątkiem i jego podziału w przypadku rozwodu. Ważne jest, aby wszystkie postanowienia były jasno sprecyzowane i zrozumiałe dla obu stron, tak aby uniknąć ewentualnych nieporozumień w przyszłości. Opłata za akt notarialny zależy od wartości majątku, który intercyza obejmuje.