Czym jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków to jeden z możliwych sposobów regulacji stosunków majątkowych między małżonkami. Opcja ta stanowi hybrydę pomiędzy rozdzielnością a wspólnością majątkową. W takim modelu każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem niezależnie, ale po rozwiązaniu wspólnoty majątkowej – czy to przez rozwód, czy śmierć jednego z małżonków – może dojść do wyrównania dorobków. To rozwiązanie jest wybierane przez pary, które chcą zachować niezależność finansową, jednocześnie dając sobie szansę na sprawiedliwe podzielenie majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa. Sprawdzonym notariuszem w Lublinie na Chopina jest Kancelaria Notarialna Agnieszka Kunecka, Marcin Jączek. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Mechanizm działania wyrównania dorobków

Mechanizm wyrównania dorobków w praktyce polega na tym, że po ustaniu rozdzielności majątkowej obliczana jest różnica w przyroście majątku każdego z małżonków. Jeśli jeden z partnerów zgromadził majątek większy niż drugi, zobowiązany jest on do wyrównania tej różnicy, przekazując odpowiednią część swojego majątku drugiemu małżonkowi. Cel tego rozwiązania to zapewnienie, że obydwoje partnerów będzie miało równy udział w dorobku, który został zgromadzony w czasie trwania małżeństwa. Taka forma rozliczeń może być korzystna dla osób, które zarabiają mniej lub zrezygnowały z własnej kariery na rzecz rodziny, a ich wkład w budowanie wspólnego majątku nie jest bezpośrednio monetarny.

Praktyczne aspekty i zastosowanie

Wybór rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków wymaga spisania stosownej umowy małżeńskiej, która najlepiej powinna być sporządzona przez notariusza, aby uniknąć problemów interpretacyjnych w przyszłości. Jest to szczególnie istotne, gdyż właściwe dokumentowanie nabycia poszczególnych składników majątku i ich wartości ma kluczowe znaczenie w momencie dokonywania wyrównania. Dzięki temu rozwiązaniu małżonkowie mogą cieszyć się niezależnością w zarządzaniu swoimi finansami i jednocześnie mieć pewność, że w razie zakończenia małżeństwa ich wkład w jego budowanie zostanie sprawiedliwie oceniony i wynagrodzony.