Jak działa depozyt notarialny i kiedy warto z niego skorzystać?

Załatwienie wielu formalności będzie o wiele sprawniejsze i prostsze, jeżeli, zamiast decydować się na drogę sądową czy zdawać się na samodzielne spisywanie umowy wybierzemy skorzystanie z pomocy notariusza. W ramach dokonywanych przez niego czynności można m.in. otrzymać różne niezbędne poświadczenia, ustalić wysokość świadczenia alimentacyjnego, spisać testament, dokonać darowizny czy sporządzić umowę w formie aktu notarialnego. W Lublinie wsparcie w tym zakresie zapewnia Kancelaria Notarialna Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Wśród dostępnych czynności notarialnych znajdują się także opcje, które są mniej znane i wykorzystywanie nieco rzadziej. Dobrym przykładem jest tu choćby depozyt notarialny. Przyjrzyjmy mu się nieco bliżej i sprawdźmy, kiedy może być użyteczny.

Czym jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny polega na przyjęciu przez notariusza na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych informatycznych. W ramach odpowiedniej procedury są one zabezpieczane, a składający depozyt otrzymuje protokół opisujący, co zawiera oraz w jakim celu został przekazany. Jeżeli w grę wchodzi gotówka, właściwa kwota musi jednak zostać wpłacona na konto kancelarii. Inne przedmioty, a więc obligacje, akcje, weksle, nośniki danych albo dokumenty są umieszczane w znajdującym się w kancelarii sejfie. Ważnym elementem składania depozytu jest precyzyjne określenie komu, w jakim terminie i na jakich warunkach ma on zostać wydany.

Do czego może służyć depozyt notarialny?

Depozyt notarialny jest składany w związku z wykonywaniem innej czynności notarialnej. Ponieważ nie ma ograniczeń co do warunków wydania depozytu, składający depozyt ma tu dużą swobodę i może np. zdecydować, że ma on zostać przekazany konkretnej osobie, o ile dokona ona danej czynności prawnej, a w przeciwnym razie będzie zwrócony. Często depozyt jest więc używany jako metoda zabezpieczenia zapłaty przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży na wtórnym rynku nieruchomości.