Jak spisać testament?

Cały majątek zgromadzony przez osobę zmarłą za życia z chwilą jej śmierci przechodzi na własność jej spadkobierców. Zasady dziedziczenia są ściśle opisane w Kodeksie cywilnym i stanowią, że może się ono odbywać „ustawowo”, czyli wedle pokrewieństwa lub na podstawie testamentu. Przy dziedziczeniu testamentowym spadkodawca nie ma wpływu na to, kto otrzyma udział w masie spadkowej, ponieważ przypada ona najbliższym krewnym w proporcjach ustalonych w przepisach. Reguły te można zmienić, decydując się na sporządzenie testamentu. W Lublinie można to uczynić w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączeka. Przekonajmy się, jak to wygląda i sprawdźmy, co daje.

W jaki sposób można spisać testament?

Testament może powstać na różne sposoby, lecz na ogół występują testamenty odręczne i notarialne. Testament odręczny musi być w całości własnoręcznie napisany przez testatora i przez niego podpisany. Nie istnieją żadne formalne wymagania co do jego treści, jednak dodanie daty będzie pomocne w razie chęci zmiany zapisu, ponieważ wyeliminuje wątpliwości co do tego, który z dokumentów jest późniejszy. Testament notarialny jest sporządzony przez notariusza na podstawie wskazówek otrzymanych od zainteresowanego, który musi złożyć na nim swój podpis.

Dlaczego warto wybrać testament notarialny?

Testament notarialny jest trudny do obalenia, bo notariusz ma obowiązek upewnienia się, czy testator jest świadom swoich czynów i ich konsekwencji oraz działa z własnej woli. Uniemożliwia to także podważanie autentyczności dokumentu. Notariusz nadaje też dokumentowi odpowiednią formę, dzięki czemu w przyszłości nie pojawią się wątpliwości interpretacyjne. Co równie ważne, faktu istnienia testamentu notarialnego nie da się ukryć, ponieważ jest on wpisywany do rejestru.