Sprawy spadkowe

Jednym z głównych obszarów naszej działalności są sprawy spadkowe – spisujemy testamenty i protokoły dziedziczenia oraz sporządzamy umowy o dział spadku. Podejmujemy się również wykonania czynności dotyczących takich spraw spadkowych, jak m.in.:

  • otwarcie i ogłoszenie testamentu,

  • zrzeczenie się dziedziczenia,

  • przyjęcie bądź odrzucenie spadku.

Zajmujemy się też umowami o zachowek. Jest to forma dziedziczenia przysługująca spadkobiercom ustawowym, którzy nie zostali ujęci w testamencie – zstępnym (dzieci, wnuki i prawnuki), małżonkowi i rodzicom spadkodawcy.

Sporządzanie testamentów

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim stanowi bezsprzecznie jedną z najbezpieczniejszych metod rozporządzenia majątkiem na wypadek swojej śmierci. To również najlepszy sposób na zabezpieczenie interesów bliskich sobie osób, zwłaszcza tych, którzy nie są spadkobiercami ustawowymi.

Brak testamentu skutkuje bowiem tym, że majątek będzie rozdysponowany zgodnie z przepisami o dziedziczeniu ustawowym. Tego typu sprawy spadkowe często trwają wiele lat i niejednokrotnie są źródłem konfliktów w rodzinie. Dlatego też warto zdecydować się na przygotowanie testamentu – znacznie upraszcza to i przyspiesza postępowanie spadkowe.

Testament musi być sporządzony osobiście przez osobę fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości spisania jednego testamentu przez kilka osób, np. małżonków – wówczas potrzebne są dwa oddzielne dokumenty.