Sądowe poświadczenie dziedziczenia a stwierdzenie nabycia spadku

Załatwienie spraw spadkowych wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności wymaganych przy dziedziczeniu. Choć w większości przypadków potencjalni spadkobiercy udają się w tym celu do sądu, w wielu sytuacjach lepszym rozwiązaniem okaże się wizyta w kancelarii notarialnej. W Lublinie pomocą w tym zakresie służy kancelaria Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy się, dlaczego będzie to korzystne.

W jaki sposób można objąć spadek?

Obowiązujące przepisy stwierdzają, że nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia, a więc w momencie śmierci spadkodawcy. Istniejące regulacje nie zmuszają jednak do regulowania spraw spadkowych poprzez uzyskanie urzędowego stwierdzenia faktu nabycia spadku, będzie to niezbędne, by móc występować jako osoba uznawana oficjalnie za spadkobiercę. W tym celu konieczne okaże się skorzystanie z jednej z dwóch opcji – złożenia wniosku o sądowe stwierdzenie nabycia spadku albo otrzymanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Co wiąże się z uzyskaniem notarialnego poświadczenia dziedziczenia?

Otrzymanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy w kancelarii stawią się wszystkie osoby należące do kręgu spadkobierców oraz będą one zgodne zarówno co do tego, kto jest uprawniony do jego objęcia, jak i co do wysokości przypadających udziałów. Co ważne, poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić szybciej niż przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Wystawienie odpowiedniego dokumentu może jednak w takiej sytuacji nastąpić niemal „od ręki”, podczas gdy postępowanie sądowe zwykle trwa dość długo. Warto pamiętać, że uzyskanie poświadczenia notarialnego oznacza konieczność uiszczenia stosownej opłaty, której maksymalny pułap określa taksa notarialna.