O czym należy pamiętać, zawierając umowę darowizny?

Skorzystanie z możliwości przekazania darowizny jest popularne zarówno między osobami, które łączy bliskie pokrewieństwo, jak i w przypadku chęci wspomożenia działalności osób prawnych np. fundacji. Prawidłowe dokonanie darowizny oznacza jednak konieczność zadbania o dopełnienie formalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie to wymagało odwiedzenia kancelarii notarialnej. W Lublinie sprawy związane z darowiznami można załatwić w Kancelarii Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o zawieraniu umowy darowizny.

Czym jest umowa darowizny i jak należy ją zawrzeć?

 Umowa darowizny polega na nieodpłatnym przeniesieniu własności określonego składnika majątku lub wykonania czynności, która będzie skutkowała zmniejszeniem stanu posiadania darczyńcy przy powiększeniu aktywów po stronie obdarowanego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku nie skutkuje jednak nieważnością umowy, o ile przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Wyjątkiem będzie tu darowizna związana z prawami do nieruchomości, ponieważ w takim przypadku niezbędna będzie wizyta u notariusza. Warto pamiętać, że darowizna jest czynnością dwustronną, co oznacza, że obdarowany musi się zgodzić na jej przyjęcie, składając oświadczenie. Jednocześnie darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek określonego zachowania lub zaniechania działania.

Darowizna a opłaty

 Dokonanie darowizny w formie notarialnej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości nie większej niż zapisana w taksie notarialnej i powiększonej o VAT, a także zapłacenia podatku od spadków i darowizn, o ile obdarowany nie jest z niego zwolniony z racji bliskiego pokrewieństwa z darczyńcą.