Czy można sprzedać nieruchomość bez zachowania formy aktu notarialnego?

Nieruchomości to nie tylko całe budynki – domy mieszkalne czy obiekty użytkowe – ale również wydzielone z nich lokale oraz grunty – działki rolne, leśne, rekreacyjne, a także przeznaczone pod budownictwo bądź użytkowanie biznesowe. Ponieważ są one zwykle stosunkowo cenne pod względem materialnym, a sposób ich wykorzystywania ma duże znaczenie dla wartości, jaką mogą przedstawiać, wszystkie zmiany dotyczące ich własności wymagają wizyty w kancelarii notarialnej. W Lublinie sprawy tego rodzaju można szybko i łatwo załatwić, korzystając z pomocy Kancelarii Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy cię, czy zawsze będzie to konieczne i sprawdźmy dlaczego.

Jak przenosi się prawa do nieruchomości?

Własność nieruchomości jest potwierdzana wpisami dokonywanymi w księgach wieczystych, w których podani są aktualni właściciele, a także ustanowione hipoteki czy wskazane istniejące służebności. Z mocy obowiązujących przepisów zmian co do ich posiadaczy dokonuje się albo na podstawie zakończonego postępowania spadkowego prowadzonego przed sądem czy dokumentów przygotowanych u notariusza w związku z wydanym poświadczeniem dziedziczenia, albo na bazie sporządzonego aktu notarialnego. Jest on konieczny, gdy właściciel chce sprzedać, darować lub przekazać nieruchomość w zamian za dożywocie innej osobie fizycznej lub prawnej. W sytuacji, gdy akt notarialny nie zostanie sporządzony, a strony zawrą jedynie umowę pisemną lub ustną, z mocy prawa będzie ona nieważna.

Dlaczego akt notarialny jest konieczny do przeniesienia własności?

Zmiana właściciela nieruchomości ma dość doniosłe skutki prawne, ponieważ umożliwia jej zabudowanie, zmianę przeznaczenia czy podział. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego ustawodawca przewidział więc, że musi się to dokonywać w odpowiednim trybie. Warto pamiętać, że obowiązkiem notariusza będzie m.in. sprawdzenie prawa do dysponowania nieruchomością, zweryfikowanie tożsamości stron, a także upewnienie się, że właściciel jest świadom następstw swego działania oraz nie działa pod przymusem.