Co wchodzi w zakres usług notarialnych?

Kancelaria notarialna jest miejscem, gdzie można załatwić wiele spraw związanych z różnymi obszarami życia. Wynika to z faktu, że notariusz zajmuje szczególne miejsce w naszym systemie prawnym i będąc osobą zaufania publicznego, stoi na straży pewności obrotu prawnego, potwierdzając dokonywanie istotnych czynności prawnych przez m.in. wydawanie poświadczeń czy spisywanie aktów notarialnych. W Lublinie usługi notarialne świadczy Kancelaria Notarialna Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączeka. Przekonajmy się, co wchodzi w zakres czynności notarialnych.

Jakie czynności może wykonać notariusz?

W kancelarii notarialnej można sporządzić dokument w postaci aktu notarialnego np. umowy dotyczącej dysponowania prawem własności nieruchomości. W takiej formie można też dokonać darowizny, zawrzeć umowę dożywocia, a także każdą inną umowę dopuszczaną przez obowiązujące przepisy, np. małżeńską umowę majątkową lub umowę alimentacyjną. Notariusz sporządza testamenty oraz poświadczenia nabycia spadku, a ponadto zajmuje się ich odczytywaniem, jak też działem spadku. W kancelarii notarialnej można też załatwić sprawę udzielenia pełnomocnictwa. W grę wchodzi uzyskanie notarialnego poświadczenia podpisu, poświadczenia daty okazania dokumentu czy potwierdzenia zgodności odpisów, wyciągów albo kopii dokumentów z oryginałem. Notariusz wyda poświadczenie pozostawania przy życiu lub przebywania w określonym miejscu. Zgodnie z prawem notariusz przyjmuje też depozyty notarialne związane z prowadzonymi sprawami.

Jak wygląda kwestia opłat za usługi notarialne?

Wykonywanie czynności notarialnych wiąże się z pobieraniem przez notariusza opłat, które są ustalane na podstawie taksy notarialnej. Przyjmuje on też kwoty należnych z tytułu przeprowadzonych czynności podatków, w tym VAT czy PCC.